شرکت تعاونی کارکنان
نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران
شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران در راستای بهره گیری از ظرفیت های پرسنل و ارائه خدمات تخصصی و نمایشگاهی و با برقراری تعامل با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و فعالان حوزه صنعت نمایشگاهی و با بکارگیری دانش و فناوری جدید با هدف خدمترسانی و ارائه تسهیلات به سهامداران شرکت، در سال 1381 تاسیس گردید.

نمونه خدماتی که این شرکت در حال حاضر قادر به انجام آن در سطح کشوری می باشد.

 • برگزاری نمایشگاه های بین المللی ، تخصصی  داخلی و خارجی
 • اجرای پروژه ثبت نام بازدیدکنندگان نمایشگاه و همایش ها در سطح کشور
 • طراحی و اجرای پروژه نظرسنجی از بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان و انواع تحقیق میدانی
 • فعالیت ممیزی به عنوان ممیز رسمی UFI ( اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی )
 • ایجاد و مدیریت فضایی جهت استقرار شرکت های ارائه دهنده خدمات نمایشگاهی
 • مدیریت سالن های همایش و کنفرانس
 • مدیریت سالن های نمایش و کنسرت
 • مدیریت مجموعه های ورزشی
 • مدیریت و نظارت بر رستوران های مجموعه نمایشگاه بین المللی
 • غرفه سازی
 • کلیه خدمات نمایشگاهی

از جمله سوابق درخشان این شرکت در حوزه برگزاری نمایشگاه ها برگزاری موفق  چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با مشارکت اتاق تعاون  ، سه دوره نمایشگاه نما و سازه های ساختمانی، اولین جشنواره گیاهان دارویی، نمایشگاه اختصاصی سلطنت عمان ، نمایشگاه پوشاک ترکیه ، اولین نمایشگاه اختصاصی ارمنستان و … می باشد .

در حوزه ثبت نام بازدیدکنندگان شرکت تعاونی با استفاده از سیستم های پیشرفته تکنولوژی اطلاعات این پروژه را در فازهای مختلف انجام داده و در درحال حاضر طبق آخرین استانداردهای نمایشگاهی  و با تغییرات اساسی در حال اجرا می باشد .

شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه در عرصه ارائه کلیه خدمات نمایشگاهی  و همچنین مشاوره جهت اجرای بهتر و موثر نمایشگاه ها آمادگی فعالیت دارد.

لازم به ذکر است  مدیران و کارشناسان نمایشگاهی – مدیریت موثر و کارا ، پرسنل متخصص ،  با تجربه و سخت کوش ، فعالیت در قالب کار سیستمی و استفاده از تجارب مدیران و کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی  … از جمله موارد موفقیت نسبی این شرکت می باشد .