شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران

تیم مدیریتی شرکت کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران بزرگ متشکل از مدیران با تجربه ، متخصص و سخت کوش و فعال در حوزه نمایشگاهی

سیدحسین میرظفرجویان

مدیر عامل

سعید غریب زاده

رئیس هیئت مدیره

آریا مجیدی

نائب رئیس هیئت مدیره

مرتضی بیدی

عضو هیئت مدیره

سیدمجتبی حاجی میرزا

بازرس

فرزاد فلاح مقدم

بازرس