رزومه مدیرعامل سیدحسین میرظفرجویان

لیست کتابهای تالیف شده توسط سیدحسین میرظفرجویان

ردیفنام کتابمولفدروس ارائه شدهناشر
1اکسپو (نمایشگاه جهانی)سید حسین میرظفرجویان      مطالعات تطبیقی  و آشنایی  با اکسپو هانشر بازرگانی سال 94
2اصول و فنون برگزاری نمایشگاهها  سید حسین میرظفرجویاناصول و فنون حضور موثر در نمایشگاه  اصول وفنون برگزاری نمایشگاه برگزاری نمایشگاههابازاریابی نمایشگاههانشر بوغام سال 94
3طراحی و غرفه آرایی نمایشگاههاسید حسین میرظفرجویان           طراحی سالن و غرفه نمایشگاه  نشر آوای فهیم 94 و 90 سال
4اصول سرپرستی و مدیریت با نگرش نمایشگاهیسید حسین میرظفرجویاناصول مدیریت  مدیریت بحران در نمایشگاهها مدیریت مراکز نمایشگاهی نشر بازرگانی سال 92  
5نمایشگاه و فرآیند اجرایی برگزاری آنسید حسین میرظفرجویان           برگزاری نمایشگاههاآریا پارس سال 92
6نمایشگاههای جهانی (اکسپو)سید حسین میرظفرجویان علی اعتدالی      مطالعات تطبیقی و آشنایی با اکسپوهاچاپ سپهر سال 91
7نمایشگاه و مدیریت نمایشگاهیسید حسین میرظفرجویان آریا مجیدیمبانی نمایشگاهیبرگزاری نمایشگاه اصول و فنون حضور موثر در نمایشگاه چاپ سپهر سال 90
8مدیریت جامع نمایشگاهیسید حسین میرظفرجویان  اصول و فنون حضور موثر در نمایشگاه  طراحی سالن و غرفه نمایشگاه  برگزاری نمایشگاههابازاریابی نمایشگاههاچاپ و نشر بازرگانی 97
9نمایشگاههای جهانی ( اکسپو) ویرایش جدیدسید حسین میرظفرجویان  مطالعات تطبیقی و آشنایی با اکسپوها1400

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *